top of page

Regulamin salonu kosmetycznego
Kopalnia Piękna Agata Rączka-Chodykin

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

 

Salon kosmetyczny Kopalnia Piękna Agata Rączka-Chodykin (dalej zwany: Salon) powiązany ze stroną internetową www.kopalniapiekna.com , właścicielką firmy jest Agata Rączka-Chodykin, NIP 954-282-69-65, REGON 389003698, mail: kopalniapiekna@wp.pl

 

Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz  do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Salonu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

§ 1 Lokalizacja i godziny otwarcia

 

 1. Salon świadczy usługi przy ul. Rolnej 17C/4 w Katowicach w dniach poniedziałek- piątek 9:00- 20:00 oraz w soboty 8:00-14:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon jest nieczynny. Podane godziny są orientacyjne i służą jedynie jako sugerowane; Salon przyjmuje wyłącznie za wcześniejszą rezerwacją miejsc.

 

§ 2 Umawianie wizyty

 

 1. Prosimy o zaplanowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług, takich jak: depilacja woskiem czy regulacja brwi. W przypadku chęci wykonania dodatkowej usługi, Salon zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania dodatkowych usług podczas jednej wizyty ze względu na niewystarczającą ilość czasu.

 2. Wszystkie zapisy w Salonie potwierdzane są poprzez system rezerwacji Booksy i nie wymagają dodatkowego potwierdzenia ze strony Klienta ani ze strony Salonu. W przypadku wątpliwości prosimy o wiadomość, pierwszeństwo w razie omyłki ma Klient zapisany w kalendarzu aplikacji Booksy.

 

§ 3 Punktualne rozpoczynanie wizyt

 

 1. W Salonie obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie na wizytę punktualnie, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o nie przychodzenie wcześniej niż 10 minut przed planowaną wizytą.

 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, do maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut jest równoznaczne z brakiem stawienia się na planowaną wizytę i może skutkować odmową wykonania zabiegu. O ewentualnym spóźnieniu prosimy informować poprzez wiadomość niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

 

§ 4 Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić Salon nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.

 2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, w szczególności poprzez nagminne spóźnianie się, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach.

 3. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów (potwierdzone wpisem na czarną listę) i odmówieniem wykonania usługi.

 4. Znalezienie się na czarnej liście salonu nie podlega zmianie, a co za tym idzie decyzja ta jest nieodwołalna.

 

§ 5 Odpowiedzialność

 

 1. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

 2. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu osób. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

 4. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Salonie.

 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru. Przedmioty pozostawione w salonie są przechowywane przez okres 6 miesięcy, po tym czasie są wyrzucane.

 

§ 8. Formularze, kartoteki i poufność informacji

 

 1. Salon działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

 2. Podczas zapisu przez aplikację Klient udziela zgody Booksy International na przetwarzanie danych osobowych. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

 3. Wszystkie zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

 4. Salon może prosić dodatkowo o wypełnienie ankiety zabiegowej przed rozpoczęciem wizyty. Jej wypełnienie jest dobrowolne, może jednak stanowić warunek konieczny do realizacji usługi.

 5. Zarezerwowanie wizyty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 6. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Składanie reklamacji jest również skuteczne przy pomocy każdej z niżej wymienionych form kontaktu.

 7. Formami kontaktu z Salonem są:

a. kontakt SMS na numer telefonu: 0048 732 050 175

b. adres e-mail: kopalniapiekna@wp.pl

c. fanpage na Facebooku: www.facebook.com/KopalniaPieknaKatowice

d. profil na Instagramie: @kopalnia__piekna

8. Polityka prywatności i RODO znajdują się w specjalnej zakładce na stronie, pod TYM linkiem.

 

§9 Karty podarunkowe

 

 1. Karty podarunkowe są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z upływem roku. Istnieje możliwość przywrócenia ważności karty podarunkowej, opłata aktywacyjna wynosi w tym przypadku 20 zł.

 2. Karty podarunkowe nie mogą być wymienione na gotówkę.

 3. Karty podarunkowe nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

 4. Zakupu kart podarunkowych można dokonać wyłącznie przy pomocy aplikacji Booksy, zakładka "KARTY PODARUNKOWE".
 5. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do karty podarunkowej, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość karty.

 6. Integralną częścią kart podarunkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

 

§ 10 Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie Salonu, abyśmy mogli naprawić sytuację. Kontaktować się można za pomocą oficjalnych kanałów.

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 7 dni od wykonania zabiegu.

4. Każda reklamacja jest rozstrzygana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§11 Lista rezerwowa

1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.

2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

3. Wpis na listę rezerwową nie jest gwarancją uzyskania terminu.

§12 Standard obsługi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W Salonie zapewniamy:

a. bezpieczny, atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,

b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,

d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,

f. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,

g. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,

j. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza, BLIK,

k. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,

l. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

 

§13 Zmiany w Regulaminie

1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej, Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

4. Wszystkie osoby przebywające w Salonie zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za przeprowadzony zabieg.

6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

9. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2022 roku i obowiązuje do odwołania.

Ostatnio wprowadzona zmiana: 23.01.2024 r.

bottom of page